Održavanje zelenih površina

Full House Service nudi kompletno održavanje zelenih površina i brigu o njima, svim preduzećima i stambenim objektima koja imaju potrebe za tim kao i održavanje zelenila, biljaka i fontana unutar objekta. Održavanje zelenih površina obuhvata razne zadatke kao na primer:

  • Negu i održavanje travnjaka, što podrazumeva redovno košenje trave, suzbijanje širokolisnih korova u travnjaku
  • Preoblikovanje žbunja, podsticanje biljaka da obilnije cvetaju, podsticanje dekorativnosti
  • Čišćenje i sakupljanje lišća i suvih grana
  • Orezivanje žive ograde, održavanje forme i namene biljaka
  • Okopavanje sadnica
  • Hranjenje i đubrenje biljaka
  • I sve drugo što Vaš vrt čini da izgleda najbolje

Oprema za održavanje zelenih površina

Za obavljanje usluga iz oblasti održavanja zelenih površina Full House Service je opremljena svom potrebnom opremom: trimerima, duvaljkama za lišće, kosačicama, rotacionim kosačicama i neophodnim vozilima za obavljanje poslova na terenu.

Našim baštovanima će biti drago da Vam pomognu i pretvore Vašu baštu u Vašu prednost održavajući je u dobrom stanju.

Možemo da razgovaramo o raznim opcijama koje su Vam dostupne, a Vi možete iskoristiti naš besplatni servis za savete – pitajte nas za procenu održavanja zelenila i možete imati vrt transformisan za samo nekoliko dana.